Verlof

Indien  u een verlof aanvraag wilt indienen, maakt u gebruik van het bijgevoegde fromulier in de link. U mailt het ingevulde formulier naar school. Het formulier is voor zowel een verlof aanvraag vanwege bijzondere omstandigheden als een verlof aanvraag voor vakantie. 


Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan een bruiloft van familie, begrafenis, jubilea etc. Hiervoor krijgt u zonder meer verlof indien ze binnen de regeling vallen. Graag zo spoedig mogelijk aanvragen. 

Een aanvraag voor vakantie wordt slechts gegeven als aan alle voorwaarden voldaan is. Indien u denkt recht te hebben op deze aanvraag, vraag dat dan minstens zes weken van te voren.

 

Verlof aanvraagformulier