Waar staan wij voor

    
The Leader in Me    hier gebeurt het

 

Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Daarom is het belangrijk dat ze de vaardigheden (Life Skills) ontwikkelen waardoor ze voorbereid zijn op de huidige maatschappij. Deze levensvaardigheden helpen de kinderen hun eigen regie te nemen op hun persoonlijke levensweg.

 

Ontmoeten – Ontwikkelen – Ontplooien

“The Leader in Me” is een pedagogische leerlijn voor basisscholen die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.
Het zijn de gewoontes geschreven door Steven Covey uit het bekroonde leiderschapsboek
“The 7 habits of highly effective people”. De kern van het boek is dat effectieve mensen een zevental gewoontes hebben die de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoontes bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen.

Hoe 7 gewoontes zorgen voor leiderschap.
TLIM boomHet leiderschap van Covey gaat vooral over zelf-leiderschap. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om leiding geven aan jezelf, inzicht krijgen in jezelf en je relatie met anderen.
Het gaat om zicht te krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. Deze 7 gewoontes worden weergegeven in de vorm van een boom. Hierin zijn de gewoontes af te lezen.

De basis voor effectief leiderschap is te vinden bij de wortels van de boom.
Hierbij gaat het om de gewoontes 1,2 en 3. Deze gewoontes helpen om meer grip te krijgen op de eigen keuzes en te werken aan jezelf. Zonder deze wortels kan de boom niet groeien en staat de boom niet stevig.
Met deze drie gewoontes word je zelf ‘steviger’, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

 

 

 

 

 

 

Gewoonte 1 Wees Proactief
Ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes envoor mijn eigen leven, ik ben trots op mezelf en neem initiatief.

Gewoonte 2 Begin met het einddoel voor ogen
Ik heb een doel voor ogen, ik weet wat ik wil bereiken in het leven, mijn bijdrage in de klas doet er toe.

Gewoonte 3 Belangrijke zaken eerst
Ik doe de belangrijke zaken eerst, ik maak een plan en volg dit plan.
Als er succesvol wordt geïnvesteerd in deze eerste drie gewoonten, dan is er sprake van persoonlijke groei. Vanuit deze groei ontstaat er groei in relaties met anderen. Want als je je eigen keuzes durft te maken en weet wat je wilt, is het makkelijker om op een goede manier relaties aan te gaan met anderen.

Gewoonten 4,5 en 6 gaan over het omgaan met anderen.
Ze vormen de stam van de boom. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking.
Je leert beter samenwerken, beter naar elkaar luisteren en meer communiceren. Er ontstaat begrip voor elkaar. Bij gewoonte 6 (Creëer synergie: samen is beter) gaat het er om dat je verschillen leert waarderen en accepteren. Niemand is gelijk. Iedereen heeft talenten.

Gewoonte 4 Denk Win – Win
Niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei!
Ik ga ervan uit dat iedereen leert, profiteert van de ontstane situatie. En zelfs bij conflicten probeer ik die met respect voor iedereen op te lossen.

Gewoonte 5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Ik luister echt naar mensen, ik probeer zaken door verschillende brillen te bekijken en te begrijpen. Ik luister niet alleen maar ook vooral met mijn ogen en mijn hart om jou te begrijpen.

Gewoonte 6 Creëer synergie
Samen kunnen we meer dan alleen. Ik werk samen met anderen, dan bereiken we meer, samen komen we tot andere oplossingsideeën.

                                                  
Om de gewoonten 1 tot en met 6 te realiseren is gewoonte 7 van groot belang. Investeer in jezelf. Eet en leef gezond. Doe leuke dingen. Het gaat hierbij om het zoeken van evenwicht tussen lichaam, hart, geest en ziel. Niet voor niets vormt deze gewoonte de kruin van de boom.


Gewoonte 7 Houd de zaag scherp
Ik zorg goed voor mijn lichaam, geest en ziel. Ik doe regelmatig aan sport, eet gezond en breng tijd door met vrienden. Ik leer niet alleen op school, maar ook thuis en buiten.


De 7 gewoontes helpen ons:

Kortom:
Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf en de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.

 


“Het beste wat je kunt worden is jezelf “                                                          Steven Covey