Medezeggensschapsraad

De MR bestaat uit:

 

Oudergeleding:

Mevr. Bianca Kortsen

Dhr.: Gavin Harte

 

Personeel:

Mevr. Ielze Brocatus

Mevr. Jessica Matzner

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021

18 spetember

23 november

18 januari

01 maart

17 mei

21 juni