Medezeggensschapsraad

De MR bestaat uit:

 

Oudergeleding:

Mevr. Bianca Kortsen

Dhr.: Gavin Harte

 

Personeel:

Mevr. Ielze Brocatus

Mevr. Jessica Matzner

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019

08 nov. 19u
13 dec. 19u
21 febr. 19u
16 mei 19u
20 juni 19u