Welkom op de website van basisschool de Zeveneik.

De Zeveneik is een basisschool met rond de 90 leerlingen. Om het onderwijs aan onze kinderen te verzorgen, werken wij middels Onderwijs Anders Organiseren. Hierdoor werken wij in units, waardoor we meerdere groepen koppelen aan een leerkracht en onderwijsondersteuners. Binnen De Zeveneik werken we vanuit de 7 gewoonten van Stephen Covey aan de sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid van de leerlingen. 

Onze school is in het schooljaar 18/19 ontstaan vanuit een fusie tussen twee scholen. De naam Zeveneik is de naam van het dorp uit het boek De 7 eigenschappen van Happy Kids. 


Wie zijn we en waar staan we voor
Onderstaande takken zijn verder uitgewerkt in schoolinfo en ouderinfo.

 

De Zeveneik is een Gezonde School

 

Aanmelden

Verlof aanvragen