Ouderraad De Zeveneik

Ouderraad Basisschool de Zeveneik

Wie:

Wat:

De Ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het realiseren van tal van activiteiten. Zo (mede)organiseren wij het Schoolreisje, St. Maarten, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, Carnaval, de Paasviering, het School eindfeest, enz.

Hoe doen we dat:

Vanaf dit schooljaarwerken wij met werkgroepen bestaande uit ouders die het leuk vinden om met bepaalde activiteiten te organiseren of mee te helpen. Iedere Ouder/verzorger kan ons bij ons aanmelden om zich bij een werkgroep aan te sluiten. Op dit moment hebben we de volgende werkgroepen:

 

Alhoewel we voor iedere activiteit diverse draaiboeken hebben, staat het de werkgroep vrij met andere ideeën aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten mogelijk of eenmalige. Uitgangspunt is dat we naast de schoolse activiteiten de kinderen iets extra's kunnen bieden.

 

Hoe kunnen we dit mogelijk maken:

Voor de financiering van al deze schoolactiviteiten ontvangt de ouderraad, van de school, een deel van de ouderbijdrage, namelijk € 7 per kind. U kunt zich voorstellen dat voor het realiseren van alle activiteiten dit niet voldoende is. Daarom zijn de inkomsten van het oud papier heel belangrijk voor de Ouderraad.

Het oud papier wordt 1x per maand door ouders opgehaald. Voor een ouder komt dat neer op gemiddeld 1x per jaar.

Dit betekent voor nieuwe ouders dat u gecertificeerd moet worden, hier informeren we u nog via Isy over.

De jaarlijkse opbrengst van het oud papier maakt het mogelijk dat de Ouderraad tal van schoolse evenementen en activiteiten kan blijven financieren. Maar ook dat wij bus vervoer kunnen regelen ipv ouders te vragen, en geen eigen bijdrage hoeven te vragen voor schoolreisjes en dergelijken.

Wij maar zeker de kinderen zijn de ouders daarom ook erg dankbaar voor hun inzet bij het ophalen van het oud papier!!

Wij doen daarom een dringend beroep op uw betrokkenheid, want vele handen maken licht werk !

Secretariaat Ouderraad
Dorpstraat 110
6456 AG  Bingelrade
046 442 2631
e-mail: or.dezeveneik@gmail.com
IBAN: NL88RABO0133109534
t.a.v. J. Custers
Ouderraad Basisschool de Zeveneik