Ouderraad De Zeveneik

 

Secretariaat Ouderraad

Dorpstraat 110

6456 AG  Bingelrade

046 442 2631

e-mail: or.dezeveneik@gmail.com

IBAN: NL88RABO0133109534

t.n.v. Stg Ouderraad BS De Zeveneik

 

Ouderraad Basisschool de Zeveneik

Ouderraad Basisschool de Zeveneik

Wie:

Wat:

De Ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het realiseren van tal van activiteiten. Zo (mede)organiseren wij het Schoolreisje, St. Maarten, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, Carnaval, de Paasviering, het school eindfeest, enz.

Hoe doen we dat:

Ieder jaar stellen we per activiteit een werkgroep samen, bestaande uit ouders die het leuk vinden om met bepaalde activiteiten te organiseren of mee te helpen. Iedere ouder/verzorger kan ons bij ons aanmelden om zich bij een werkgroep aan te sluiten. Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

Alhoewel we voor iedere activiteit diverse draaiboeken hebben, staat het de werkgroep vrij met andere ideeën aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten mogelijk of eenmalige. Zeker in deze corona tijd moeten we steeds meer creatieve en alternatieve invullingen bedenken. Uitgangspunt is dat we naast de schoolse activiteiten de kinderen iets extra's kunnen bieden. Dus heeft u een idee, laat het ons weten via mail of de ideeënbus aan de vooringang van de school.

 

Hoe kunnen we dit mogelijk maken:

Voor de financiering van al deze schoolactiviteiten ontving de ouderraad, van de school, een deel van de ouderbijdrage. Ook ontvingen we subsidie via de Rabobank clubsupport en gemeente Beekdaelen, maar die zijn iedere jaar onzeker. U kunt zich voorstellen dat voor het realiseren van alle activiteiten dit niet voldoende is. Daarom zijn de inkomsten van het oud papier heel belangrijk.

Het oud papier wordt 1x per maand door ouders opgehaald. Voor een ouder komt dat neer op gemiddeld 1x per jaar.

Dit betekent voor nieuwe ouders dat u gecertificeerd moet worden door het volgen van een eenmalige RD4 avondcursus (wettelijk verplicht), welke geregeld in Heerlen gehouden worden.

De jaarlijkse opbrengst van het oud papier maakt het mogelijk dat de Ouderraad tal van schoolse evenementen en activiteiten kan blijven financieren. Maar ook dat wij bus vervoer kunnen regelen ipv ouders te vragen, en geen eigen bijdrage hoeven te vragen voor schoolreisjes en dergelijken.

Wij, maar zeker de kinderen zijn de ouders daarom ook erg dankbaar voor hun inzet bij het ophalen van het oud papier!!

Wij doen daarom een dringend beroep op uw betrokkenheid, want vele handen maken licht werk !

 

De Zeveneik Hulpouders groeps App.

De Ouderraad onderhoud een hulp ouder Whatsapp groep voor hulp aanvragen vanuit het school team of de werkgroepen. Iedere ouder kan zich hiervoor vrijblijvend aanmelden: stuur een mailtje met uw telefoon nummer naar or.dezeveneik@gmail.com