Organisatie

Instructie aan kinderen is het meest belangrijke onderdeel van een school. Door een goede instructie leert een kind een volgende stap. Nadat het kind deze instructie heeft begrepen, gaat het kind gericht oefenen.

De kinderen op de zeveneik krijgen de instructie aangeboden in het instructielokaal. Hier bevinden zich alleen de kinderen die deze instructie nodig hebben en de leerkracht. Op deze manier kan de leerkracht goed aansluiten bij de verschillende niveaus in de groep en wordt zij niet afgeleid omdat dit de enige taak is die zij op dat moment heeft.

Kinderen die geen instructie ontvangen, werken op het werkplein. Op deze plek verwerken zij de aangeboden leerstof. Deze leerstof staat geordend op een dag- of weektaak. Dit is hun gids bij het verwerken. 
Op het werkplein worden ze ondersteund door een onderwijsondersteuner. Deze helpt de kinderen indien nodig en geeft geconstateerde moeilijkheden door aan de leerkracht.

Om dit te realiseren zijn de kinderen ingedeeld in jaargroepen. Verschillende jaargroepen zijn samengebracht in een unit. Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn de units als volgt samengesteld:
Unit I:   de groepen 1/2
Unit II:  de groepen 3/4
Unit III: de groepen 5/6
Unit IV:  de groepen 7/8

Per schooljaar kan de unitindeling anders zijn. Dat hangt af van het aantal kinderen per groep.