Bs. De Zeveneik
Dorpsstraat 110
6456AG Bingelrade
tel: 046-4422631
info.dezeveneik@innovo.nl

Directie
Jos Bertrand
tel:06-10943794
jos.bertrand@innovo.nl

 

Ouderraad Basisschool de Zeveneik
Secretariaat Ouderraad
Dorpstraat 110
6456 AG  Bingelrade
046 442 2631
e-mail: or.dezeveneik@gmail.com

IBAN: NL88RABO0133109534
t.n.v. Stg Ouderraad BS De Zeveneik